تیکت ها همه تیکت ها

در خواست های پشتیبانی

عنوان تیکت کاربر دسته بندی وضعیت تاریخ عملیات
hgf کاربر تست 1 پاسخ ادمین 01ق.ظ31Asia/Tehran310903Asia/Tehran X
sdf کاربر تست 1 پاسخ مشتری 04ب.ظ30Asia/Tehran300508Asia/Tehran X
عنوان تیکت کاربر دسته بندی وضعیت تاریخ عملیات