تنظیمات همه

لیست تنظیمات

تنظیمات کیف پول ها


اطلاعات پرفکت مانی

ip را در پنل تنظیمات پرفکت مانی بر روی 89.42.210.42 ست کنید


منظور از accunt_id همان نام کاربری شما در وب سایت پرفکت مانی میباشد

منظور از passphrase همان پسورد شما در وب سایت پرفکت مانی میباشد

منظور از alternate_passphrase توکن شما در وب سایت پرفکت مانی میباشد که میتوانید آن را در وب سایت اصلی پرفکت مانی در منوی setting ایجاد کنید

منظور از merchent_id همان نام کیف پول دلاری شما در وب سایت پرفکت مانی میباشد


اطلاعات ps-voucher

منظور از api_key همان api key ایجاد شده در وب سایت ps-voucher میباشد

منظور از sec_key همان sec_key ایجاد شده در وب سایت ps-voucher میباشد

منظور از worth_value همان کیف پول شماست که به صورت پیش فرض بهتر است بر روی "USD" تنظیم شود