لیست مدیر ها همه

مشخصات مدیر

شناسه مدیر نام و نام خانوادگی ایمیل تلفن موبایل تاریخ ثبت نام عملیات
1 Dkivkeks Hxjjrgj@gmail.com 03136261556 09223743423 2 سال پیش تغییر پسورد
4 remote administrator remote@mail.com 09122222220 1 سال پیش تغییر پسورد
شناسه مدیر نام و نام خانوادگی ایمیل تلفن موبایل تاریخ ثبت نام وضعیت عملیات

اضافه کردن مدیر